ساعت

تقویم

اوقات شرعی

کانون نماز

 
شرح فعالیتهای کانون نماز
مشرح فعالیتهای کانون نماز تا پایان آبان ماه در خوابگاه های دخترانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به قرار ذیل می باشد:
يکشنبه ٢ آذر ١٣٩٣
جلسه شورای مرکزی کانون نماز برای انتخاب دبیر
جلسه شورای مرکزی کانون نماز برای انتخاب دبیر در تاريخ ٢٣ آذرماه در سالن جلسات دفتر نهادرهبري در دانشگاه برگزار شد.
شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٢
جلسه کانون نماز
جلسه کانون نماز در دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.در ابتدای جلسه دلیل برگزاری جلسه بیان شد و سپس اعضا حاضر به بیان دیدگاه های خود در مورد عملکرد کانون در ترم قبل را بیان کردند .
شنبه ٩ آذر ١٣٩٢
با هدف به نمایش گذاشتن فعالیتهای کانون های دفتر نهاد برگزار شد
اولین نمایشگاه دستاوردهای کانون ها
در اولین نمایشگاه کانونهای دانشجویی مرتبط با دفتر نهاد رهبری به معرفی عملکرد چندسال گذشته خود و نیز دستاوردهای فرهنگی و فکری کانون خود برای سایر دانشجویان پرداختند.
سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٢

بازگشت به ابتدا