ساعت

تقویم

اوقات شرعی

اردوهای دانشجویی

 
همراه با اردوها
اردوی شوش و دزفول با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه و همکاری نهاد رهبری در دانشگاه با حضور 20 نفر از برادران دانشجو در تاریخ 10 و 11 مهرماه 93 برگزار شد.
سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٣

بازگشت به ابتدا