احکام مربوط به نجاست

ورود مجدد و مکرر وسيله‌اى که در اثر ترشحات آلوده به خون دهان خود بيمار نجس گرديده به داخل دهان او چه حکمى دارد؟
ورود مجدد وسيله ی نجس به دهان بيمار اشکال ندارد.

کسى که دندانش را پر مى‌کند، هنگامى که دهانش خونى مى‌شود لازم است داخل دهان را نيز آب بکشد يا نه؟
به¬طورکلى باطن بدن انسان با زوال عين نجاست پاک مى‌شود.

استفاده ی پزشك از نخ هاى بخيه که احياناً بعضى از آنها از اجزاى حيوانات حرام گوشت به دست آمده است، چه حکمى دارد؟
فى نفسه اشكال ندارد.

اين¬جانب به علت نياز به عمل جراحى مجبور شدم به يکى از بيمارستان-هاى خارج از کشور بروم. آيا تختى که بيماران روى آن استراحت مى‌‌کنند، نجس است؟ حکم خود بيمارستان از لحاظ طهارت و نجاست چيست؟
تا يقين به نجاست آنها نباشد، محكوم به طهارت هستند.

با توجه به امکان نجس شدن لباس و بدن بيمار، آيا لازم است نجس بودن وسايل مورد استفاده در مصارف پزشکى ـ از قبيل: تخت معاينه، وسايل پزشكى، يونيت و غیره ـ را به وى تذکر دهيم؟
لازم نيست.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.