احکام مربوط به ختنه

آيا ختنه كردن دختران واجب است يا خير؟
واجب نيست .

شخصى ختنه نكرده ولى حشفه‏اش بطور كامل از غلاف بيرون است، آيا ختنه كردن بر او واجب است؟
اگر بر روى حشفه هيچ مقدارى از غلاف كه قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه‏ى واجب موردى ندارد .

آيا ختنه كردن واجب است؟
ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره مى‏باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخير بيفتد، بر خود آنان واجب است كه ختنه كنند .
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.