فروش خون چه حکمى دارد؟
با فرض اينکه انتقال خون داراى منفعت عقلايى است، فروش آن مانعى ندارد.

آيا انتقال خون بين مسلمان و غيرمسلمان، جايز است يا نه؟
جايز است.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.